O nama

Tehnička škola “Sava Munćan”

Škola u Beloj Crkvi duge i bogate tradicije počela je sa radom 1884. godine, a od 1944. do 1968. godine radila je pod nazivom Periodična škola učenika u privredi.

Tehnička škola “Sava Munćan” u Beloj Crkvi obrazuje oko 300 učenika o kojima brine oko 50 zaposlenih. Učenici koji se školuju u području rada saobraćaj imaju mogućnost polaganja vozačkog ispita za B i C kategoriju na školskom poligonu. Pored redovne nastave, škola vrši i upis vanrednih učenika.

Učenici u školi se obrazuju u sledećim područjima rada: saobraćaj, mašinstvo i obrada metala, lične usluge i trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

To je Tehnička škola “Sava Munćan”. Danas, ona radi po principu zadovoljavanja potreba sredine i interesovanja učenika. Ima sledeće oblasti i područje rada:

Područje rada – MAŠINSTVO I OBRADA METALA  sa zanimanjima: mehaničar motornih vozila, bravar – zavarivač, mašinski tehničar motornih vozila i mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Područje rada – SAOBRAĆAJ sa zanimanjima: vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja kao praksa vožnje na školskom poligunu.

Područje rada – TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM sа zanimanjima: trgovac, turistički tehničar i trgovinski tehničar.

Područje rada – LIČNE USLUGE sа zanimanjem: frizer.