Istorijat

TEHNIČKA ŠKOLA – ŠKOLA KROZ TRI VEKA

Škola bogate tradicije započela je svoj rad još 1884. god. kada su u Beloj Crkvi radile dve stručne škole i to: Belocrkvanska državna zanatska Šegrtska škola i Belocrkvanska državna trgovačka škola. Obe su bile na mađarskom jeziku. 1922. godine spajaju se i do 1944. godine rade kao Opšta  zanatskotrgovačka škola. Od 1944 – 1968. škola radi pod nazivom Periodična škola učenika u privredi, zatim do 1977. škola za KV i VKV radnike, pa kao škola za pozivno usmereno vaspitanje i obrazovanje, zatim kao Srednja mašinska  škola, a od 1996. godine prerasta u jednu modernu školu koja nastavlja tradiciju i kvalitet preтhodnih, ali uvodi novine.

Škola ima oko 300 učenika i 50 radnika, nastavnika i saradnika u nastavi. U novijoj zgradi na oko 3.500 m2 smeštene su učionice, dva kabineta za računarstvo i informatiku, kabineti za saobraćaj, fiziku, hemiju, biologiju, dva frizerska salona i drugi. Škola ima radionicu koja je opremLjena mašinama, alatom i priborom za potrebe mašinske prakse, kamion i tri automobila za potrebe praktične nastave učenika saobraćajne struke. Kabineti su solidno opremLjeni, ali se na njihovom opremanju i dalje radi.

Pored redovne, škola se bavi i proširenom delatnošću i to:

Vanrednim školovanjem putem prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanja koja postoje u školi,

u okviru centra za obuku vozača obučavaju se učenici za “B” i “C” kategoriju.